ESF-2.4-VS-02 - projekto veiklos
Veiklos

Bibliotekų e. katalogų integravimas į Lietuvos virtualią biblioteką
2007 m. rugsėjo mėn.

 • Parengti informacijos filtrai ir konverteriai, atliktas testavimas užsienio bibliotekoms.

2007 m. rugpjūčio mėn.

 • Atliktas virtualios dalykų rodyklės testavimas.

2007 m. liepos mėn.

 • Atliktas atrinktų užsienio bibliotekų įjungimas į MetaLib portalą, konfigūravimas.

2007 m. birželio mėn.

 • Atlikta užsienio bibliotekų analizė ir 5 bibliotekų atranka.

2007 m. gegužės mėn.

 • Sukurta virtuali dalykų rodyklė MetaLib portale.

2006 m. gruodžio mėn.

 • Virtuali dalykų rodyklė specifikuota studijoje „Virtualaus bibliotekų informacijos pateikimo skaitytojams modelis“.

2006 m. spalio mėn.

 • Teminių virtualių katalogų ALEPH ir MetaLib sistemose testavimas.

2006 m. rugpjūčio mėn.

 • Teminių virtualių katalogų modelis integruotas į MetaLib portalą, atliekant konfigūravimą ir parametrizavimą.

2006 m. birželio mėn.

 • Parengta studija „Lietuvos akademinių bibliotekų teminių virtualių katalogų modelis“, kurioje yra pateiktas ALEPH sistemos konfigūravimas ir parametrizavimas teminiams virtualiems katalogams.

2006 m. balandžio mėn.

 • Teminiai virtualūs katalogai specifikuoti studijoje „Lietuvos akademinių bibliotekų teminių virtualių katalogų modelis“.

2005 m. gruodžio mėn.

 • Atliktas e. katalogų duomenų konvertavimas ir testavimas.

2005 m. lapkričio mėn.

 • Parengta e. katalogų duomenų konvertavimo programinė įranga.

2005 m. liepos mėn.

 • Parengta „Loginės e. katalogų struktūros ALEPH sistemoje specifikacija“.
  Parengė: E. katalogų integravimo ekspertų grupė.
  Ekspertų grupės vadovė Nijolė Kolesinskienė, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Informacinių sistemų skyriaus vedėja.

Lietuvos VDDB sukūrimas
2008 m. rugpjūtis

 • Parengta studija "HSM (humanitarinių ir socialinių mokslų) duomenų kolekcijos modelis"

2007 m. kovo mėn.

 • VDDB integruotos į LVB.

2006 m. gruodžio mėn.

 • Pradėta rengti VDDB integravimo į LVB specifikacija.

2006 m. spalio mėn.

 • Sukurtos teminės VDDB: knygų, žurnalų ir straipsnių, konferencijų, mokslo ataskaitų ir ETD.

2006 m. liepos mėn.

 • Adaptuota, testuota ir įdiegta programinė įranga.

2006 m. sausio mėn.

 • Programinės įrangos parinkimas ir testavimas.

2005 m. lapkričio mėn.

 • Parengta dokumentų saugyklos specifikacija.

Informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus nuolatinė sklaida
2008 m. rugpjūtis

 • Parengtas projekto plakatas
 • Straipsnis G. Žemaitis, N. Valytė, A. Štreimikis "E. leidybos projektas sėkmingai finišuoja"
 • Pristatymas eLABa rezultatai pristatyti Lietuvos virtualaus universiteto 2007-2012 m. programos dalyvių išvažiuojamajame seminare-mokyme "E. mokymosi procesai virtualioje erdvėje".

2008 m. gegužės mėn.

 • Seminaras "Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, 2007 metai (rezultatų pristatymas)"

2008 m. vasario mėn.

 • Seminaras "Valstybinės svarbos projekto "Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas" tęstinumo ir plėtros galimybės"

2007 m. spalio mėn.

 • Seminaras "Lietuvos mokslo ir studijų informacijos pateikimas užsienio virtualioms bibliotekoms ir informacijos paieškos sistemoms, 2007"

2007 m. spalio mėn.

 • Lankstinukų apie projektą parengimas.

2007 m. liepos mėn.

 • Straipsnis V. Kučiukas, N. Valytė "Mokymosi literatūra taps lengviau pasiekiama".

2007 m. gegužės mėn.

 • Seminaras "Lietuvos VDDB ir LVB sujungimas su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema, 2007 metai"

2007 m. vasario mėn.

 • Seminaras "Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, 2006 metai (eiga, rezultatai)"

2006 m. gruodžio mėn.

 • Publikuota ataskaita apie projekto veiklų įgyvendinimą projekto žiniatinklyje.

2006 m. spalio mėn.

 • Lankstukų apie projektą parengimas.
 • Seminaras „VDDB integravimas į LVB, 2006 metai”.
 • Projekto pristatymas tarptautinėje informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) parodoje „Infobalt 2006".
 • Straipsnis L. Šarlauskienė „Grožis visiems: informacinių technologijų dešimtmetis bibliotekoje”.
 • Straipsnis G. Viliūnas, A. Glosienė „Institucinės talpyklos ir naujoji mokslinės komunikacijos infrastruktūrų sankloda”.
 • Straipsnis „Mokslinė literatūra taps prieinamesnė”.

2006 m. birželio mėn.

 • Straipsnis V. Kučiukas, N. Valytė "Pradeda veikti elektroninė Lietuvos akademinė biblioteka“.
 • Straipsnis A. Franckevičius, V. Kučiukas, A. Štreimikis, A. Targamadzė “The Integration of Lithuanian ETD into the National Digital Library”.

2006 m. gegužės mėn.

 • Seminaras „Lietuvos VDDB kūrimas, 2006 metai “.
 • Projekto pristatymas parodoje „Kaunas 2006“.
 • Straipsnis V. Misevičius „Informacinės technologijos – virtualiai bibliotekai”.

2006 m. sausio mėn.

 • Seminaras „Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, 2005 metai (eiga, pirmų metų rezultatai)“.

2005 m. gruodžio mėn.

 • Informacinis pranešimas žiniasklaidai „Akademinei visuomenei – Lietuvos virtuali biblioteka“.
 • Publikuota ataskaita apie projekto veiklų įgyvendinimą projekto žiniatinklyje.

2005 m. spalio mėn.

2005 m. liepos mėn.

 • Projekto žiniatinklis visuotiniame interneto tinkle "Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas".
 • lvb.sf.library.lt
 • Įvykdytas konkursas VDDB ekspertams. Atrinkta 14 VDDB ekspertų.

2005 m. birželio mėn.

 • Seminaras "E. leidybos technologiniai sprendimai ir bibliotekų e. katalogų integravimas į Lietuvos virtualią biblioteką".

 • Straipsnis V. Kučiukas "Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas: Lietuvos virtuali biblioteka".

2005 m. gegužės mėn.

 • Straipsnis A. Targamadzė, V. Kučiukas, A. Štreimikis, N. Valytė "Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas – tradicinės leidybos tąsa".

 • Straipsnis V. Misevičius "Elektroninė leidyba ir virtuali biblioteka – žinių visuomenės plėtrai".

 • Pristatymas "KTU ir pramonės institucijų bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje" (Paroda “Kaunas 2005”).

 • Pristatymas "Lietuvos virtuali biblioteka".

2005 m. balandžio mėn.

 • Seminaras "Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas".

 • Įvykdytas konkursas e. katalogų ekspertams. Suformuota 22 ekspertų grupė.

VDDB integravimas į LVB
2007 m. birželio mėn.

 • Testavimas

2007 m. gegužės mėn.

 • Atliktas SFX sistemos konfigūravimas ir parametrizavimas.

2007 m. balandžio mėn.

 • Parengta Lietuvos ir užsienio VDDB integravimo į LVB specifikacija. 

Lietuvos VDDB ir LVB sujungimas su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema (LieMSIS)
2007 m. rugsėjo - spalio mėn.

 • VDDB ir LVB sujungimo su LieMSIS posistemio projektavimas, diegimas ir testavimas.

2007 m. birželio mėn.

 • Parengta VDDB ir LVB sujungimo su LieMSIS specifikacija. 

(c) Kauno technologijos universiteto IT diegimo centras, 2005
Atnaujinta 2008 09 01