ESF-2.4-VS-02 - tikslai ir rezultatai
  Tikslai ir rezultatai

Pagrindinis tikslas Siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir VDDB. Tam reikėtų unifikuoti paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, suderinti kuriamą VDDB su Europos ir pasaulio VDDB standartais
Pagrindiniai uždaviniai
 • Integruoti institucijų (universitetų, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo institutų, kolegijų ir kt.) bibliotekų katalogus į LVB
 • Įdiegti virtualią dalykų rodyklę LVB
 • Sujungti prieinamus pasaulio bibliotekų katalogus į LVB
 • Sukurti VDDB pagal mokslo sritis (kryptis)
 • Sujungti VDDB ir LVB su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema (LieMSIS)
 • Integruoti laisvai prieinamus pasaulio VDDB į LVB
 • Sudaryti sąlygas LVB ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitų
 • informacijos paieškos sistemų erdvę
 • Skleisti informaciją apie projektą
Rezultatai bus pasiekti per 36 mėnesius
 • LVB ir VDDB jungs 63 mokslo ir studijų institucijas
 • Bus sukurtos 5 teminės VDDB pagal mokslo sritis (kryptis)
 • Lietuvos (17) ir užsienio (5) bibliotekų katalogai, teminės VDDB bus sujungtos į LVB
 • Bus sudarytos sąlygos Lietuvos mokslo ir studijų informacijai patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitas informacijos paieškos sistemas (3)
 • Bus sukurta virtuali LVB dalykų rodyklė
 • LVB ir VDDB teikiamoms paslaugoms bus registruota 90 000 studentų ir dėstytojų
 • Bus sukurta projekto interneto svetainė ir surengti 9 seminarai


 

(c) Kauno technologijos universiteto IT diegimo centras, 2005
Atnaujinta 2008 09 01