ESF-2.4-VS-02 - veiklos sritys
  Projekto veiklos sritys

  • Bibliotekų e. katalogų integravimas į LVB. Numatoma pertvarkyti akademinių bibliotekų e. katalogus, siekiant užtikrinti efektyvią informacijos paiešką LVB aplinkoje. Sukurti teminius virtualius katalogus, virtualią dalykų rodyklę, įtraukti į LVB laisvai prieinamus pasaulio bibliotekų e. katalogus. LVB portale įdiegti atitinkamas virtualias paslaugas skaitytojams.
  • Lietuvos VDDB sukūrimas. Numatoma sukurti teminių VDDB saugyklą - TSB, atitinkančią tarptautinius standartus, užtikrinti ilgalaikį dokumentų archyvavimą, dokumentų apsaugą, virtualias paslaugas, invariantinį jų panaudojimą ir t. t. TSB kurti pagal NEDLIB e. publikacijų depozitinės bibliotekos DSEP modelį, kurio pagrindiniai procesai yra kaupimas (acquisition), verifikavimas (verifications), registravimas (registration), priėjimas (access) ir saugojimas (access). E. dokumentų metaduomenims saugoti naudoti akademinių bibliotekų e.katalogus.
  • VDDB integravimas į LVB. Lietuvos ir užsienio VDDB numatoma integruoti į LVB, sukurti intelektualių sąsajų informacijos sistemą, kur sąsajos tarp e. dokumento bibliografinio aprašo ir paties dokumento bei jam skirtų virtualių paslaugų būtų sudaromos pagal kontekstą, neatsižvelgiant į tai, kur yra patys bibliografiniai įrašai ir e. dokumentai.
  • Lietuvos VDDB ir LVB sujungimas su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema (LieMSIS). Siekiant išspręsti VDDB ir LVB autentifikavimo ir autorizavimo klausimus, sukurti apskaitos, statistikos, procesų sekų valdymo sistemą naudojant LieMSIS programinę įrangą ir jos centralizuotas vartotojų duomenų bazes.
  • Lietuvos mokslo ir studijų informacijos pateikimas užsienio virtualioms bibliotekoms ir informacijos paieškos sistemoms. Numatoma sukurti ir įdiegti priemones, automatiškai perduodančias Lietuvos mokslo ir studijų informaciją užsienio virtualioms bibliotekoms, suvestiniams katalogams ir paieškos sistemoms OAI-PMH harvestinimo, informacijos paieškos ir pateikimo Z39.50 bei kitais protokolais.
  • Informacijos apie projektą, jo eigą ir rezultatus nuolatinė sklaida. Bus rengiami seminarai, leidžiama informacinė medžiaga (lankstinukai), sukurtas ir palaikomas projekto žinatinklis visuotiniame interneto tinkle, rengiami populiarinimo straipsniai žiniasklaidos priemonėse.


 

(c) Kauno technologijos universiteto IT diegimo centras, 2005
Atnaujinta 2008 09 01