ESF-2.4-VS-02 - seminarai
Seminarai

2008-05-22

Seminaras

(Programa)
(Transliacija)

Valstybinės svarbos projektas "Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas", 2007 metai (rezultatų pristatymas)
Pranešimai:

 • Projekto „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ rezultatų pristatymas (V. Kučiukas)
 • Projekto „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ veiklų administravimas (D. Černytė)

Valstybinės svarbos projektas "Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams", 2007-2008 metai (rezultatų pristatymas)
Pranešimai:

 • Projekto „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ 2007-2008 m. rezultatai (A. Štreimikis)
 • E. dokumentų įkėlimo į eLABa rezultatai (D. Černytė)
 • E. leidybos modulių ir mokymų pravedimo kokybės vertinimas (V. Rėklaitis)
2008-02-22

Seminaras

(Programa)
(Transliacija)

 

Valstybinės svarbos projekto "Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas" tęstinumo ir plėtros galimybės
Pranešimas:

 • Valstybinės svarbos projekto "Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas" tęstinumo ir plėtros galimybės (V. Kučiukas)

Prieiga prie sukauptų e. dokumentų per Lietuvos virtualią biblioteką
Pranešimas:

 • Prieiga prie sukauptų e. dokumentų per Lietuvos virtualią biblioteką (A. Štreimikis)
2007-10-26

Seminaras

(Programa)
(Foto)
(Transliacija)

Lietuvos mokslo ir studijų informacijos pateikimas užsienio virtualioms bibliotekoms ir informacijos paieškos sistemoms, 2007
Pranešimai:

E. leidybos technologijos taikymas dėstymo mokymo medžiagos rengimui
Pranešimai:

 • E. leidybos technologijų taikymo mokymuose perspektyvos (A. Štreimikis)
 • Kompiuteriai ir jų taikomosios programos – įrankiai e. leidybos technologijose (S. Maciulevičius)
 • E. leidinių rengimo ir maketavimo mokymo medžiagos kūrimas (V. Limanauskienė)
 • Turinio tvarkymo įrankiai e. leidyboje (A. Venčkauskas)
 • E. leidybos technologijų taikymas duomenų pateikimui VDDB ir informacijos paieškai: modulio realizavimo patirtis ir perspektyvos (L. Šarlauskienė)
 • Nuo mokymo medžiagos rengimo į IT grįstą mokymąsi (V. Rėklaitis)
2007-05-29

Seminaras

(Programa)
(Foto)
(Transliacija)

Lietuvos VDDB ir LVB sujungimas su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema, 2007 metai
Pranešimai:

Kaupiamų e. dokumentų bibliografinių įrašų tvarkymas biblotekų e. kataloguose
Pranešimai:

2007-02-24

Seminaras

(Programa)
(Foto)
(Transliacija)

 

Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, 2006 metai (eiga, rezultatai)
Pranešimai:
 •  Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas, 2006 metai (V. Kučiukas)
Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, 2006 metai (eiga, antrų metų rezultatai)
Pranešimai: 
 •  Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, 2006 metai (A. Štreimikis)
2006-10-19

Seminaras
(Programa)
(Foto)
(Transliacija)
VDDB integravimas į LVB, 2006 metai
Pranešimai: VDDB bandomoji eksploatacija
Pranešimai:
 • VDDB bandomosios eksploatacijos prielaidos (A. Štreimikis)
 • E. leidybos mokymų programos įgyvendinimo kokybė (V. Rėklaitis)
 • Pirmosios sutartys dėl e. dokumentų įkėlimo į eLABa (G. Žemaitis)
 • Pirmieji VDDB bandomosios eksploatacijos žingsniai (D. Černytė)
2006-05-30

Seminaras
(Programa)
(Foto)
Lietuvos VDDB kūrimas, 2006 metai
Pranešimai:
 • VDDB sukūrimas: eiga ir dabartinė būsena (V. Kučiukas)
 • VDDB atvirojo kodo programinė įranga (S. Grigonis)
 • E. dokumentų įkėlimo į VDDB programinės įrangos prototipas (M. Montvilas)
 • Elektroninių tezių ir disertacijų tvarkymo ir įkėlimo į VDDB programinė įranga (A. Franckevičius)
 • Konferencijų medžiagos e. dokumentų tvarkymo programinė įranga (A. Matuzonis)
 • Knygų ir mokslo žurnalų medžiagos e. dokumentų tvarkymo programinė įranga (A. Tomkevičius)
Lietuvos akademinės e-leidybos sistemos sukūrimas: projekto eiga ir rezultatai 2006 metai
Pranešimas:
 • Lietuvos akademinės e-leidybos sistemos sukūrimas: eiga ir rezultatai 2006 m. (M. Pileckytė)
VDDB pildymas e. dokumentais
Pranešimai:
2006-01-24

Seminaras
(Programa)
(Foto)
(Transliacija)
Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“, 2005 metai (eiga, pirmų metų rezultatai)
Pranešimai:
 • Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas: eiga, pirmų metų rezultatai (V. Kučiukas)
 • Bibliotekų e. katalogų integravimas į LVB: e. katalogų pertvarkymo poreikiai ir galimybės (N. Kolesinskienė)
 • Bibliotekų e. katalogų integravimas į LVB: e. katalogų pertvarkymo technologiniai aspektai (A. Franckevičius)
 • Bibliotekų e. katalogų integravimas į LVB: e. katalogų pertvarkymas (S. Grigonis)
 • Lietuvos VDDB sukūrimas: e. dokumentų rengimas ir talpinimas (V. Labašauskas)
 • Lietuvos VDDB sukūrimas: e. dokumentų kaupimas (A. Stonis)
Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos akademinės e-leidybos sistemos sukūrimas“, 2005 metai (eiga, pirmų metų rezultatai)
Pranešimas:
 • Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos akademinės e-leidybos sistemos sukūrimas“: eiga, pirmų metų rezultatai (M. Pileckytė)
Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos mokslo ir studijų e- dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, 2005 metai (eiga, pirmų metų rezultatai)
Pranešimai:
 • Valstybinės svarbos projektas „Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“: eiga, pirmų metų rezultatai (A. Štreimikis)
 • Studijos „E. dokumentų rengimo, kaupimo ir pateikimo procesų formalizavimas“ ir jos priedų pristatymas (A. Venčkauskas)
 • Studijos „Reikalavimų rengiamiems e. dokumentams rengimas“ ir jos priedų pristatymas (E. Banionytė)
 • Studijos „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų informacinės sistemos nuostatų formalizavimas“ ir jos priedų pristatymas (L. Stabingis)
 • Studijos „E. dokumentų kaupimo ir pateikimo sistemų vartotojų sąsajų studija“ ir jos priedų pristatymas (V. Kovertaitė)
 • Mokymo modulio „Kompiuterių panaudojimas elektroninėje leidyboje“ (1MM) pristatymas (S. Maciulevičius)
 • Mokymo modulio „Dokumentų rengimas ir maketavimas elektroninėje leidyboje“ (2MM) pristatymas (V. Limanauskienė)
 • Mokymo modulio „Kompiuterinių ir informacinių e. leidybos sistemų administravimas“ (3MM) pristatymas (A. Venčkauskas)
 • Mokymo modulio „Informacijos paieška ir pateikimas VDDB“ (4MM) pristatymas (L. Bloveščiūnienė)
 • 2005 m. e. leidybos mokymo kursų eigos vertinimas (V. Rėklaitis)
2005-06-27

Seminaras
(Programa)
(Foto)
E. leidybos technologiniai sprendimai ir bibliotekų e. katalogų integravimas į Lietuvos virtualią biblioteką.
Pranešimai:
 • E. katalogų integravimas į LVB: projekto veikla (V. Kučiukas)
 • LABT e. katalogų turinio pateikimas per LVB (N. Kolesinskienė)
 • LABT e. katalogų turinio pateikimo per LVB programinė įranga (A. Franckevičius, S. Grigonis)
 • Lietuvos mokslinių e. žurnalų pateikimas skaitytojams per LVB (T. Adomaitytė)
 • Apie projekto vykdymą ir ekspertų komandą e. leidybos technologiniams sprendimams rengti (A. Štreimikis)
 • E. leidyba 2005: mokymo kursai e. leidybos vadybininkams (V. Rėklaitis)
 • Ekspertų darbo organizavimas (R. Rudelis)
 • Apie e. dokumentų rengimo, kaupimo ir pateikimo procesus (A. Venčkauskas)
 • Reikalavimų rengiamiems e. dokumentams rengimas (E. Banionytė)
 • Teminių visateksčių dokumentų duomenų bazių nuostatų rengimas (L. Stabingis)
 • Pasiruošimas instrukcijų, skirtų vartotojams, leidėjams, bibliotekininkams, padalinių ir VDDB administratoriams rengimui (G. Duobinienė)
2005-04-27

Seminaras
(Programa)
(Foto)
Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas.
Pranešimai:
 • Projekto „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“ pristatymas (A. Targamadzė)
 • Projekto „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ pristatymas (V. Kučiukas)
 • Projekto „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ pristatymas (A. Štreimikis)
 • Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas – tradicinės leidybos tąsa (V. Labašauskas)
 • Integrali bibliotekinė sistema ALEPH LABT bibliotekose (L. Bloveščiūnienė)
 • Lietuvos virtualios bibliotekos architektūra (A. Franckevičius)


 

(c) Kauno technologijos universiteto IT diegimo centras, 2005
Atnaujinta 2008 09 01