ESF-2.4-VS-02 - pagrindiniai duomenys apie projektą
  Duomenys

Prioritetas 2 - žmogiškųjų išteklių plėtra
Priemonė 4 - mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra
Priemonės veiklos sritys Mokymo(si) medžiagos sukūrimas ir publikavimas (sistemos mokymo(si) priemonių kaupimui, sisteminimui ir sklaidai informacinių technologijų pagrindu sukūrimas ir diegimas)
Projekto pavadinimas LIETUVOS  VIRTUALI  BIBLIOTEKA BEI  VISATEKSČIŲ  DOKUMENTŲ  DUOMENŲ  BAZĖS  SUKŪRIMAS
Bendra projekto vertė 3,827682 mln. Lt
Projekto pradžia 2005-03-07
Projekto pabaiga 2008-08-29
Tarpinė institucija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra
Projekto vykdytojas Kauno technologijos universitetas
Projekto vadovas Vilius Kučiukas, KTU Informacinių technologijų diegimo centro bibliotekų programinės įrangos skyriaus vedėjas, Studentų g. 67-505, 51392 Kaunas, tel. (37) 300 631, faks. (37) 352 995, el. p.  Vilius.Kuciukas@internet.ktu.lt


 

(c) Kauno technologijos universiteto IT diegimo centras, 2005
Atnaujinta 2008 09 01