Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas: Lietuvos virtuali biblioteka

V. Kučiukas, „Respublika“

2005 birželio mėn. 30 d.

    Šiuolaikiniame pasaulyje informacija, žinios tampa kritiniu sėkmės ir konkurencingumo faktoriumi, pagrindiniu ekonomikos ir visuomenės vystimosi veiksniu. Šiuolaikinė visuomenė – informacinė visuomenė, kurioje žmogus turi mokytis praktiškai visą savo gyvenimą, perimti kažkur kitur pasaulyje sukurtas žinias, panaudoti jas, sukurti naują žinojimą ir perduoti jį kitiems. Mokymosi visam gyvenimui koncepciją keičia mokymasis visą gyvenimą. Todėl reikalinga nenutrūkstanti visą gyvenimą trunkančio lavinimosi sistema, adaptuota prie nuolat kintančios informacinės visuomenės ir naudojanti lanksčias mokymo bei perkvalifikavimo formas.

    Šalies akademinės institucijos sukuria daug naujos mokslinės ir studijų informacijos – žurnalų, knygų, monografijų, studijų literatūros, kuri turi būti kuo greičiau prieinama visuomenei. Jau dabar akademinėse leidyklose šie leidiniai yra rengiami kompiuteriniu būdu. Tačiau trūksta bendros e. leidybos sistemos, kuri užtikrintų e. leidinių rengimą ir invariantinį naudojimą ne tik viename universitete ar institucijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Lietuvos akademinės e. leidybos sistemai sukurti Kauno technologijos universitetas gavo 10,29 mln. litų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir pradėjo įgyvendinti 3 valstybinės svarbos projektus. Šiuos projektus remia Lietuvos Respublika, didžiąja dalimi finansuoja Europos Sąjunga.

    Projekto „Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“ (BPD priemonė 1.5, projekto vadovas – A. Targamadzė) vykymo metu bus sukurta e. leidybos IT įrangos infrastruktūra kitiems dviems e. leidybos grupės projektams. Antrojo projekto, „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ (BPD priemonė 2.4, projekto vadovas – V.Kučiukas), vykdymo metu bus sukurta IT aplinka ir įrankiai e. dokumentų rengimui, kaupimui ir pateikimui skaitytojams. Trečiojo projekto, „Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“ (BPD priemonė 2.4, vadovas – A.Štreimikis), vykdymo metu bus parengti e. leidybos technologiniai sprendimai, apmokyti 100 (70 dėstytojų ir 30 studentų) e. leidybos specialistų iš 63 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, sukaupta ne mažiau, kaip 1200 Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų.

    Šių dienų interneto technologijų pagalba mokslininkas, dėstytojas ar studentas su kompiuterio pagalba gali susirasti jį dominančią informaciją elektronine forma tiesiai iš savo darbo vietos ar namų. Tokiu paieškos būdu reikiamą informaciją surasti yra patogiau ir greičiau, nei tradicinėje bibliotekoje, o surasta informacija daugeliu atveju yra aktualesnė. Tačiau informacijos paieškos procesas nėra aiškus ir lengvas. Norint susirasti reikiamą informaciją interneto „šiukšlyne“ reikia tam tikro įgudimo ir laiko bei patirties. Įprastos interneto paieškos sistemos, pvz. Google, atlieka informacijos paiešką pagal žodžius arba jų kombinacijas, kurie yra ieškomi visame e. dokumente ar tam tikroje jo dalyje. Tuo tarpu informacijos paieška pagal dalyką, autorių, antraštę, leidėją, išleidimo metus ir panašiai, kas yra įprasta bibliotekinėse informacijos sistemose, interneto paieškos sistemose nėra galima. Dalis skaitytojui reikiamos informacijos yra e. dokumentų duomenų bazėse. Kaip taisyklė daugelis jų yra komercinės ir kai kurias jų prenumeruoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bibliotekos (pvz. Science Direct, ...). Dažniausiai šių duomenų bazių turinys yra prieinamas tik iš vidinio institucijos kompiuterių tinklo, apsaugotas slaptažodžiais, o informacijos paieškos būdas kiekvienoje duomenų bazėje yra skirtingas. Yra gana sunku susieti informacijos paieškos rezultatus ta pačia tematika interneto paieškos sistemose, bibliotekinėse sistemose ir duomenų bazėse.

    Siekiant efektyvesnės mokslo ir studijų informacijos paieškos yra kuriama Lietuvos virtuali biblioteka. Šį tikslą tikimasi pasiekti sukuriant internetinę informacijos paieškos sistemą, kurioje būtų apjungtos bibliotekinės informacijos sistemos, duomenų bazės, elektroniniai žurnalai ir kiti elektroniniai informacijos šaltiniai. Šių metų gegužės 18 d. Lietuvos akademinei visuomenei Vilniaus universitete buvo buvo pristatytas veikiantis Lietuvos virtualios bibliotekos portalas (http://www.lvb.lt). Per šį portalą skaitytojas gali ieškoti informacijos Lietuvos ir užsienio bibliotekose, prenumeruojamose ir laisvai prieinamose duomenų bazėse ir elektroniniuose žurnaluose. Skaitytojas yra aprūpinamas virtualios bibliotekos unifikuota vartotojo sąsaja informacijos paieškai skirtinguose informacijos šaltiniuose, o informacijos paieškos rezultatai yra pateikiami vieningoje formoje, nesvarbu kur buvo ieškota: bibliotekose, duomenų bazėse ar dar kur nors kitur. Skaitytojui gali būti pateikiami e. dokumentai ar paslaugos, kurios yra susiję su paieškos rezultatais. Pavyzdžiui, skaitytojas atlikęs paiešką Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) mokslo publikacijų kataloge ir radęs straipsnį, kuris yra prenumeruojemoje duomenų bazėje, gali iš karto parsisiųsti elektroninę jo kopiją į savo darbo vietą. Virtuali biblioteka automatiškai atliks visus tam reikalingus veiksmus už skaitytoją tokiu būdu atpalaiduodama jį nuo būtinybės žinoti darbo su ta duomenų baze specifiką. Vykdant projektą „Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas“ bus didinamas informacijos paieškos efektyvumas, bibliotekos virtualumas, bus teikiama daugiau paslaugų ir galimybių skaitytojui, jungiami į paiešką nauji elektroniai informacijos šaltiniai. Bus sukurta ir įjungta į Lietuvos virtualią biblioteką Lietuvos akademinė visateksčių dokumentų duomenų bazė (talpykla), kur bus talpinama Lietuvos akademinės e. leidybos produkcija – monografijos, elektroniniai žurnalai, disertacijos ir kt. Tokios duomenų bazės prototipas „Lietuvos daktaro ir magistro darbų duomenų bazė“ jau yra veikiantis ir įjungtas į virtualią biblioteką, kur skaitytojui yra pateikiama per 1000 darbų. Jau yra pradėtas Lietuvos mokslinių žurnalų talpinimo į visateksčių dokumentų duomenų bazę pilotinis projektas.

    E. leidybos ir virtualios bibliotekos sistemos sukūrimas pagerins studijų procesą, skatins mokslinę ir techninę pažangą, mokslo ir verslo inovacijų plėtrą, padidins mokslo ir studijų literatūros prieinamumą pasaulyje, užtikrins nuotolinių studijų vystimąsi ir prisidės prie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros, siekiant, kad studijos ir mokslas Lietuvoje taptų prioritetine šalies raidos sfera, esmine šalies klestėjimo sąlyga ir aukštasis išsilavinimas būtų pasiekiamas visiems, norintiems ir gebantiems studijuoti.