LIETUVOS AKADEMINĖS E. LEIDYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS – TRADICINĖS LEIDYBOS TĄSA

 

Prof. A. Targamadzė, V. Kučiukas, A. Štreimikis, N. Valytė

 

     Nuolat greitėjantis mokslinės ir techninės literatūros, informacijos apimties augimas, informacijos globalizavimas iš esmės sukrėtė tradicinės institucinės leidybos filosofinius, teorinius ir praktinius pamatus. Šiems pokyčiams dideles galimybes suteikia informacinės technologijos, interneto komunikacija. Naujosios technologijos sudaro sąlygas atsirasti ir vystytis elektroninei leidybai, įgalina bibliotekas savo tradicines veiklas atlikti virtualioje aplinkoje.

            Jau dabar akademinėse leidyklose leidiniai yra rengiami kompiuteriniu būdu. Tačiau trūksta bendros e. leidybos sistemos, kuri užtikrintų e. leidinių rengimą ir invariantinį naudojimą ne tik viename universitete ar institucijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Tam reikia naujos programinės įrangos, našios techninės įrangos ir metodinių priemonių bei mokymų, leidžiančių pakelti visų aukštųjų mokyklų leidyklų, spaustuvių ir bibliotekų personalo kompetenciją ir motyvaciją.

Tokiai Lietuvos akademinės e. leidybos sistemai sukurti Kauno technologijos universitetas gavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir pradėjo įgyvendinti 3 valstybinės svarbos projektus:

·         Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas (BPD 1.5). Šis projektas parengia kitiems dviems grupės projektams (BPD 2.4) IT įrangos infrastruktūrą;

·         Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas (BPD 2.4) – sukuria priemones ir aplinką e. dokumentų rengimui, kaupimui ir pateikimui skaitytojams;

·         Lietuvos mokslo ir studijų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams (BPD 2.4) – pasiūlo technologinius sprendimus, garantuojančius veiksmingą visateksčių dokumentų duomenų bazės užpildymą e. dokumentais.

            Projektų tikslinės grupės – dėstytojai ir studentai, netiesioginė tikslinė grupė – skaitytojai (dėstytojai ir studentai). Dalyvauja 63 institucijos, kurios naudojasi projekto rezultatais: 15 valstybinių universitetų, 15 valstybinių kolegijų, Lietuvos mokslų akademija, 32 valstybiniai mokslo institutai.

Šiuos projektus remia Lietuvos Respublika, didžiąja dalimi finansuoja Europos Sąjunga.

Akademinės e. leidybos sistemos modelis pateiktas poreikių ir galimybių studijoje, kurią parengė ekspertų grupė, sudarytas iš leidėjų, bibliotekininkų ir IT specialistų. Modelį sudaro du lygmenys: mokslo ir studijų institucijos ir techninis centras. E. dokumentai yra rengiami mokslo ir studijų institucijų padaliniuose, kurie yra susiję su e. leidyba (tipinis atvejis – akademinė leidykla). E. leidybos paslaugos šiuose padaliniuose gali būti teikiamos individualiems autoriams, kolektyvams, konferencijų komitetams, redkolegijoms ir t.t. Techninis centras realizuoja e. leidybos sistemos komponentus ir teikia virtualias paslaugas.

            E. leidybos ir virtualios bibliotekos sistemos sukūrimas pagerins studijų procesą, skatins mokslinę ir techninę pažangą, mokslo ir verslo inovacijų plėtrą, padidins mokslo ir studijų literatūros prieinamumą pasaulyje, užtikrins nuotolinių studijų vystimąsi ir prisidės prie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros, siekiant, kad studijos ir mokslas Lietuvoje taptų prioritetine šalies raidos sfera, esmine šalies klestėjimo sąlyga ir aukštasis išsilavinimas būtų pasiekiamas visiems, norintiems ir gebantiems studijuoti.