ESF-2.4-VS-02 - Lietuvos virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duomenų bazės sukūrimas
Apie mus

Pagrindinis tikslas

Siekiant papildyti mokymosi visą gyvenimą procesą inovatyviomis mokymo priemonėmis ir metodais, sukurti Lietuvos virtualią biblioteką ir VDDB. Tam reikėtų unifikuoti paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų, suderinti kuriamą VDDB su Europos ir pasaulio VDDB standartais

Projekto vadovas - Vilius Kučiukas

Pagrindiniai uždaviniai

  • Integruoti institucijų (universitetų, Lietuvos mokslų akademijos, mokslo institutų, kolegijų ir kt.) bibliotekų katalogus į LVB
  • Įdiegti virtualią dalykų rodyklę LVB
  • Sujungti prieinamus pasaulio bibliotekų katalogus į LVB
  • Sukurti VDDB pagal mokslo sritis (kryptis)
  • Sujungti VDDB ir LVB su Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema (LieMSIS)
  • Integruoti laisvai prieinamus pasaulio VDDB į LVB
  • Sudaryti sąlygas LVB ir VDDB patekti į užsienio virtualių bibliotekų ir kitų informacijos paieškos sistemų erdvę
  • Skleisti informaciją apie projektą


 

(c) Kauno technologijos universiteto IT diegimo centras, 2005
Atnaujinta 2008 09 01